HYPERLOOP – komplexné informácie v skratke

ČO JE TO HYPERLOOP?

Hyperloop je koncept vysoko-rýchlostného dopravného systému. Jeho tvorca, Elon Musk, ho označil ako kríženca Concordu, elektromagnetického projektilu a air hockey.

Prepravným prostriedkom je tzv. pod – kapsula hyperloop, ktorá sa má pohybovať v potrubnom systéme. Pomocou vákuových púmp či kompresorov sa bude v potrubí udržiavať 1000-násobne nižší tlak vzduchu, než je bežný atmosférický. To minimalizuje odpor vzduchu voči pohybujúcej sa kapsule. Pohonnou jednotkou kapsuly je lineárny elektromotor. Pre dosiahnutie ešte nižšej energetickej náročnosti systému, má byť kapsula osadená tzv. vzduchovými ložiskami. Je to systém stlačeného vzduchu, ktorý nadnáša kapsulu len niekoľko mm nad spodnou časťou potrubia. Tým sa eliminuje trenie a valivý odpor.

Spoločnosť Hyperloop Transportation Technologies (HTT) však hovorí o použití systému pasívnej magnetickej levitácie. To je v rozpore práve s Muskovým riešením vzduchových ložísk, ktoré popisuje vo svojom koncepte. Každopádne takého podmienky v transportnom potrubí umožňujú kapsule dosahovať obrovskú maximálnu rýchlosť. A to až na úrovni rýchlosti zvuku, čo je cca 1225 km/h. Na prevádzku celého systému sa využíva výhradne elektrická energia, takže sa jedná o čisto ekologickú formu dopravy. Získavať sa bude zo slnečného žiarenia pomocou solárnych panelov umiestnených na vrchnej časti transportného potrubia, regeneratívneho brzdenia (rekuperácie), prípadne z geotermálnych zdrojov alebo veterných mlynov.

aktualne informacie o hyperloop na slovensku. Dirk Ahlborn na 2. pracovnej navsteve Slovenska.

 

PREČO SA SPOMÍNA HYPERLOOP V SÚVISLOSTI SO SLOVENSKOM?

stretnutie ministra hospodarstva sr vazil hudak a generalneho riaditela hyperloop transportation technologies dirk ahlbornSpoločnosť Hyperloop Transportation Techlonologies (HTT), ktorá sa zaoberá implementáciou konceptu Hyperloop do podoby komerčného dopravného systému, podpísala 9. marca 2016 memorandum s Ministerstvom hospodárstva SR. Memorandum sa týka preskúmania možností realizácie projektu v našich podmienkach.

Hlavným zámerom HTT v Európe je prepojenie Bratislavy s Viedňou a následne Budapešťou. Spomína sa aj napojenie na Prahu a Varšavu. Takisto sa špekuluje o trati Bratislava – Košice. V prvej fáze projektu sa má vybudovať vnútro-mestský okruh v Bratislave, a to do roku 2020. Prepojenie s Viedňou je naplánované na rok 2022. HTT uvádza, že cesta z Bratislavy do Viedne by mala trvať približne 8 minút.prvá pracovná návšteva dirka ahlborna na Slovensku

 

HLAVNÉ PREDNOSTI DOPRAVNÉHO SYSTÉMU HYPERLOOP

Tvorca konceptu Elon Musk tvrdí, že nový druh dopravy, ktorý má ambíciu globálne uspieť, musí byť lepší ako ostatné fungujúce druhy dopravy, a to najlepšie vo všetkých týchto bodoch:

Rýchlosť – ako sme už spomínali, rýchlosť Hyperloop sa má pohybovať na úrovni 1225 km/h. Pre porovnanie dopravné lietadlá lietajú rýchlosťou okolo 800 km/h, rýchlo-vlaky dosahujú priemerné rýchlosti cca 320 km/h a všetci dobre poznáme rýchlostné limity pri jazde automobilom.

hyperloop rychlost porovnanie rychlosti hyperloop s lietadlo vlak auto

Ekologická prevádzka  vyplýva z použitia elektrickej energie ako “paliva” a zo spôsobu jej zabezpečenia. Elektrická energia sa má získavať výhradne zo slnečného žiarenia (solárne panely umiestnené na potrubí), rekuperácie, geotermálnych zdrojov alebo veterných mlynov.

Bezpečnosť – hovorí sa, že Hyperloop by mal byť 10-krát bezpečnejší ako letecká doprava. Bezpečnosť má prameniť so samotnej koncepcie. Použitím úzkeho potrubného systému sa eliminuje riziko „vykoľajenia“ a zrážky s cudzím externým telesom. Keďže je potrubný systém jednosmerný, nehrozí riziko zrážky s vozidlom v protismere. V prípade zaznamenania poruchy špeciálnymi snímačmi integrovanými do plášťa kapsuly, ju systém automaticky zastaví.

Trvalo udržateľný vlastný pohon – nadbytočnú elektrickú energiu získanú z prírodných zdrojov je možné uchovať v batériových systémoch a využiť v prípade, keď nie sú tieto zdroje k dispozícii. Energia získaná z regeneratívneho brzdenia je samozrejme dostupná vždy pri zastavovaní či spomaľovaní kapsule. Tzn., že by mal mať celý systém vždy dostatočné množstvo energie na svoju prevádzku.

Nižšie náklady – z pohľadu Elona Muska, by mal byť Hyperloop najefektívnejšou formou dopravy na vzdialenosti do 1500 km/h. Od tejto hranice začína mať navrch letecká doprava, hlavne kvôli vybudovanej sieti letísk. Dirk Ahlborn (HTT) zas tvrdí, že Hyperloop by mal byť prvý verejný dopravný systém, ktorý produkuje zisk. Energetická nenáročnosť, použitie prírodných obnoviteľných zdrojov energie a stavanie tratí popri už fungujúcej dopravnej infraštruktúre (nie je nutný výkup pozemkov), umožňuje pomerne rýchlu návratnosť vynaložených prostriedkov. A to pri nižších cenách cestovných lístkov, ako pri ostatných druhoch dopravy. 

Z uzatvorenosti celého systému v rámci transportného potrubia a jeho zavesenia na predpäté železobetónové pylóny, vyplývajú podľa Muska aj ďalšie 3 výhody Hyperloop. A to odolnosť voči poveternostným podmienkamodolnosť voči zemetraseniu a plynulosť cestovania. Systém tak dokáže odolávať. silnému vetru, dažďu či zemetraseniu. Jeho plynulosť nenarušuje dopĺňanie pohonných hmôt ani externé vplyvy v podobe dopravných zápch, nehôd či zvierat a ľudí blokujúcich transportné trasy.

hyperloop solarne panely umiestnenie solarnych panelov na hyperloop potrubie ekologickost obnovitelne zdroje energie

 

MOŽNÉ NEVÝHODY HYPERLOOP 

História už dala veľakrát za pravdu, že nedôvera či opatrnosť vyplývajúca z niečoho nového, neodskúšaného, môže byť brzdou pre rozvoj a inovácie. Veľkým problémom Hyperloop môže byť to, že pôsobí na dnešné pomery až príliš futuristicky, čo môže vzbudzovať nedôveru a dávať priestor na rôzne špekulácie. Takže paradoxne jeho výhody, akými sú napríklad technologická vyspelosť a efektívnosť prevádzky, by mohli tento projekt pochovať skôr, než by sa vôbec začal realizovať.

Náklady na výstavbu infraštruktúry – napriek tomu, že autori projektu považujú za jednu z hlavných predností Hyperloop nižšie náklady na výstavbu, je samozrejme veľmi ťažké odhadnúť, aké budú reálne náklady. Neexistuje možnosť porovnania s iným projektom tohto typu, ktorý bol realizovaný a ktorého konečné náklady sú vyčíslené a známe. To môže byť spolu s možnou prirodzenou nedôverou veľmi ťažko prekonateľnou prekážkou pre potenciálnych investorov. A to aj napriek tomu, že odhadované náklady sú podľa HTT oveľa nižšie, ako pri výstavbe vysoko-rýchlostných železníc, Maglev systémov či slovenských diaľnic.

Evakuácia posádky pri poruche – veľkým problémom by mohlo byť, pokiaľ by došlo k poruche systému. Cestujúci by tak mohli uviaznuť v kapsule ďaleko od stanice. Ako ich dostať z hermeticky uzatvoreného potrubného systému? Samozrejme verím, že pre šikovných inžinierov to nie je neriešiteľný problém. Avšak eliminácia podobných problémov sa určite premietne do celkových nákladov. A pri poruche čo i len jednej kapsule, môže dôjsť k totálnemu kolapsu dopravy. Alternatívna trasa skrátka neexistuje.

faq často kladené otázky o hyperloop na Slovensku v Bratislave

 

PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA VÝSTAVBU

Spoločnosť Hyperloop Transportation Technologies (HTT) ma vyčíslenú cenu za 1 km transportného potrubia na cca 1 800 000 €. V rámci potrubného systému má byť každého 1,6 kilometra umiestnená vákuová pumpa, ktorá sa bude starať o nízky tlak v systéme. Jej cena je cca 180 000 €. Z týchto údajov si však ťažko vyskladáme mozaiku celkových reálnych nákladov. Môžeme si však pomôcť odhadom ceny celého systému v rámci výstavby trate v USA, ktorá má prepájať Los Angeles a San Francisco (cca 600 km). 1 míľa, t.j. 1,61 km trate má stáť 18 miliónov eur. Odhaduje sa, že v Európe by to mohlo byť menej.

hyperloop naklady na vystavbu potrubneho systemu 1 km 1800000 €

Nás samozrejme najviac zaujímajú náklady na výstavbu Hyperloop systému na Slovensku. Dirk Ahlborn sa vyjadril, že vybudovanie „bratislavskej“ časti projektu by malo stáť 180 270 miliónov eur. Predbežne sa hovorí o financovaní investormi formou crowdfundingu. Nie je však vylúčená ani forma PPP projektu. Viac v samostatnom článku:

predpokladané náklady na výstavbu hyperloop článok

 

KTO SA PODIEĽA NA VÝVOJI HYPERLOOP?

V súčasnosti pracujú na projekte Hyperloop, ako komplexnom dopravnom systéme, dve americké spoločnosti. Hyperloop Transportation Technologies (HTT) a Hyperloop One, ktorá začínala ako Hyperloop Technologies. Nás samozrejme oveľa viac zaujíma spoločnosť HTT, keďže práve táto spoločnosť plánuje realizovať svoj zámer u nás.

HTT vznikla v roku 2013 ako súčasť crowdfunding platformy JumpStartFund. Generálnym riaditeľom spoločnosti je Dirk Ahlborn. Aktuálne pracuje pre HTT viac ako 520 profesionálov z 21 krajín. Z toho 100 inžinierov sa podieľa na projekcii a výstavbe 8 km dlhej skúšobnej trate v Central Valley.

Do projektu je zapojených množstvo významných spoločností ako napríklad: NASA, SpaceX, Tesla, Boeing, MIT, Oerlicon, Aecon, Microsoft, Amazon či Re´flekt, ktorá pre HTT vyvíja rozšírenú realitu v oknách – Augmented Window. Okrem zvučných zahraničných mien spolupracuje HTT aj so slovenskými firmami c2iRVmagnetics Ixworx. Viac o spoločnosti HTT a jej partneroch:

o spoločnosti hyperloop transportation technologies článok

Projektu sa snaží pomôcť aj samotný tvorca Elon Musk, ktorý 15. júna 2015 zorganizoval súťaž pre inžinierske tímy a študentov univerzít. Urobil tak s cieľom urýchlenia vývoja prepravnej kapsuly a podpornej infraštruktúry. Víťazné tímy budú môcť otestovať svoje návrhy v lete tohto roka na testovacej trati SpaceX v Kalifornii. Podrobnejšie informácie o súťaži:

hyperloop súťaž spacex pod competition návrh kapsuly a subsystémov článok

 

KTO JE TVORCOM KONCEPTU HYPERLOOP?

hyperloop elon musk

Elon Musk. Zdroj: spacex.com

Tvorcom konceptu Hypeloop je inžinier, vynálezca, vizionár a businessman Elon Musk. Jeho prvým veľkým úspechom bolo založenie známej spoločnosti PayPal. Taktiež stojí za spoločnosťou SpaceX, ktorá sa venuje komerčným letom do vesmíru. Je aj spoluzakladateľom automobilky Tesla Motors a spolumajiteľom spoločnosti SolarCity – solárne systémy. Taktiež stojí v čele organizácie pre vývoj a kontrolu umelej inteligencie OpenAI. Nedávno predstavil plán kolonizácie Marsu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom projektu Interplanetary Transport System.

elon musk kniha

Hyperloop bol Muskovou odpoveďou na chystaný projekt výstavby vysokorýchlostnej železničnej trate LA  San Francisco, ktorý sa mu zdal drahý a technologicky zastaraný. Ostáva nám veriť, že Hyperloop bude rovnako úspešný ako Muskové predchádzajúce projekty. Podrobné informácie o Elonovi Muskovi nájdete v článku Elon Musk – životopis génia plný zaujímavosti.

elon musk hyperloop alpha The Big Bang theory of Hyperloop článok

 

ČO BOLO INŠPIRÁCIOU PRE VZNIK HYPERLOOP?

Elon Musk otvorene priznáva, že pri koncipovaní systému Hyperloop sa inšpiroval aj už existujúcimi projektmi. A to teoretickou a experimentálnou prácou otca raketovej techniky Roberta H. Goddarda. Ten sa projektom vysoko-rýchlostného prepojenia BostonuNew Yorkom začal zaoberať už okolo roku 1904. Goddard vo svojej práci Vacuum tube transportation system, popisuje niektoré z hlavných charakteristických znakov Muskovho Hyperloopu. Cestovanie v kapsule za pomoci lineárneho elektromotora, zariadenie umožňujúce plynulé obtekanie vzduchu okolo kapsule, či relatívne podobný systém vzduchových ložisk. Všetky tieto zariadenia sú súčasťou jeho patentu US2511979.

Poznatky čerpal aj z práce Roberta Saltera (RAND Corporation) –  „The Very High Speed Transit System (1972 1978)“. A taktiež z projektu Daryla Ostera – Evacuated Tube Transport Technologies, ktorý na podporu projektu založil v roku 1997 konzorcium ET3. Projekt je dodnes vo vývoji.

 

Podrobnejšie informácie, ale aj ďalšie koncepty a projekty, ktoré majú viac či menej niečo spoločné s Hyperloop, nájdete v sekcii História alebo na nasledujúcom odkaze.

história hyperloop článok Beach Pneumatic Transit, robert goddard, Boris Weinberg, Robert Salter RAND, Daryl Oster ET3, Michael Thalhammer tubeaway, Swissmetro, hovertrain, vactrain, maglev

 

Neváhajte a navštívte naše Hyperloop fórum, kde môžete vyjadriť svoj názor na dopravný systém Hyperloop, prípadne klásť otázky.