Cookies

1. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky, “Mgr. Juraj Bakša – Smart Media, Dolná Tižina 283, 01304 Dolná Tižina, IČO: 50889150” (ďalej len prevádzkovateľ), zapísaný v živnostenskom registri okresného úradu Žilina (580-60210), ktorý je zároveň správca osobných údajov, používa na tejto stránke súbory cookies, a to za účelom:

  • merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík, ktoré sa týkajú návštevnosti a správania návštevníkov webových stránok,
  • fungovania webových stránok.

2. Zber cookies za účelom uvedenom v odstavci 1 sa považuje za zber osobných údajov. Ich spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu, tzv. oprávneného záujmu správcu, pričom ho umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES – všeobecné naradenie o ochrane osobných údajov (ďalej len nariadenie).

3. Webové stránky sa dajú používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu.Tento režim je možné nastaviť v rámci prehliadača webových stránok alebo je možné vzniesť voči takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 spomínaného nariadenia. A to zaslaním na kontaktnú adresu kontakt@teslamagazin.sk. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jej doručenia. Cookies, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť webu, budú uchované len po dobu nevyhnutnú k zabezpečeniu fungovania webu.

4. Ak vznesiete námietku voči spracovaniu technických cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok, nemôžeme v takomto prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

5. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík, ktoré sa týkajú návštevnosti a správania návštevníkov webových stránok sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení značného a odborného úsilia.

6. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom cielenia reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Ten udeľujete na dobu 29 dní až 2 roky, v závislosti od typu marketingových cookies. Súhlas môžete kedykoľvek zrušiť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

7. Cookies sa ukladajú po dobu 29 dní až 2 roky, v závislosti od typu cookies.

8. Nazhromaždené cookies sú okrem správcu osobných údaov spracované ďalšími spracovateľmi, a to:

  • poskytovateľom služby Google Analytics a Google+, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
  • poskytovateľom soc. siete Facebook a Instagram, ktoré prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, so sídlom Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Írsko,
  • poskytovateľom soc. siete Twitter, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

9. Horeuvedené služby a soc. siete nakladajú s cookies v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete na nasledujúcich odkazoch:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
https://policies.google.com/privacy?hl=sk
https://www.facebook.com/policy
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://twitter.com/en/privacy

10. Berte na vedomie, že podľa spomínaného nariadenia máte právo:

  • požadovať od správcu osobných údajov informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje spracováva, prípadne si vyžiadať kópiu,
  • vyžiadať si od správcu osobných údajov prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať, opraviť alebo obmedziť ich spracovanie,
  • požadovať od správcu osobných údajov vymazanie týchto osobných údajov – ten je uskutočnený v prípade, že nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami správcu osobných údajov,
  • v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu žiadať prenos týchto údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov, obrátiť sa na správcu osobných údajov alebo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, prípadne súd.
Share This

 Podporujem Hyperloop na Slovensku!

 

Odber noviniek

 Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

Odoslané!