FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY NIELEN O PROJEKTE HYPERLOOP BRATISLAVA

Prečo si vybrala spoločnosť Hyperloop Transportation Technologies (HTT) práve SR?

Generálny riaditeľ HTT, Dirk Ahlborn, uvádza nasledujúce dôvody:

  • veľká ochota a záujem zo strany Vlády SR, vedeckých inštitúcií a univerzít,
  • priaznivé prostredie pre startupy,
  • šikovní ľudia s vhodným vzdelaním a pracovnými skúsenosťami,
  • zázemie v priemysle, energetike a big data,
  • zázemie pre založenie spoločnosti pre výskum a vývoj Hyperloop,
  • sieť subdodávateľov pre automobilový priemysel, využiteľná pri budovaní Hyperloop,
  • blízkosť troch hlavných miest – Bratislavy, Viedne, Budapešti a rovinatosť terénu v oblasti,
  • výhodnosť lokality strednej Európy z hľadiska dopravných uzlov.

 


Kedy sa začne stavať Hyperloop na Slovensku?

Pozor! Zatiaľ sa len skúmajú možností realizácie projektu v našich podmienkach. Momentálne pracuje spoločnosť HTT na tzv. analýze využiteľnosti, od ktorej sa bude odvíjať prípadný termín výstavby.


Kde na Slovensku sa má stavať trať Hyperloop?

Prvotná fáza počíta s výstavbou vnútro-mestskej trate v Bratislave. V rámci projektu Hyperloop Bratislava sa konkrétnejšie spomína možné prepojenie centra a letiska.


Kedy má byť dokončená trať Hyperloop Bratislava?

HTT odhaduje, že ak pôjde všetko ako má, tak trať by mala byť dokončená do roku 2020.

hyperloop bratislava

Ilustračný obrázok. Zdroj: hyperloop-one.com


Prepojí Hyperloop Bratislavu a Košice?

V prvých fázach projektu sa s výstavbou tejto trate nepočíta. Prvoradé je vyskúšať fungovanie systému na kratšie vzdialenosti, či už v rámci Bratislavy alebo trate Bratislava – Viedeň. Neskôr sa plánuje aj napojenie na Budapešť.


Kto stojí za projektom Hyperloop?

Tvorcom konceptu dopravného systému Hyperloop je inžinier, vynálezca a businessman Elon Musk. Jeho koncept je voľne dostupný ako open source. Vo vývoji konceptu pokračujú 2 spoločnosti a to Hyperloop Transportation Technologies (HTT) a Hyperloop One, ktorá bola donedávna známa pod meno Hyperloop Technologies. Prvá menovaná stojí za projektom, ktorý sa má realizovať u nás. Jedná sa o americkú crowdfunding spoločnosť. Viac o spoločnosti HTT.


Koľko bude Hyperloop stáť?

HTT odhaduje cenu za 1 míľu (1,61 km) trate na menej ako 18 miliónov eur. Celkové náklady na vnútro-mestskú trat v Bratislave sa majú pohybovať medzi 180 až 270 mil. €. Viac


Kto bude Hyperloop financovať?

Primárne súkromný investori, nie je však vylúčená ani forma PPP projektu.


Stavia sa Hyperloop inde vo svete?

Momentálne nie. Ale rovnako ako na Slovensku je v príprave aj projekt v USA, ktorý má spájať kalifornské mestá Los Angeles a San Francisco. Výstavbu tejto trate majú v pláne obe spoločnosti, HTT aj Hyperloop One. Aktuálne sa hovorí o záujme o projekt Hyperloop zo strany Ruska, Švajčiarska (podzemné dopravné uzly pre nákladnú dopravu), Švédska a Fínska (prepojenie Štokholmu a Helsínk).

Zdroj titulného obrázku: dennikn.sk

Ak máte chuť, navštívte naše Hyperloop fórum a vyjadrite svoj názor na dopravný systém Hyperloop alebo položte otázku. Ďakujeme!